Ramazan Belyurt

B.T. Öğretmeni
Bursa/Türkiye
ramazanbelyurt@gmail.com
www.ramazanbelyurt.name.tr


Codeigniter Nedir?

20.02.2016        Yazar:Ramazan BELYURT               Okunma:1397

Codeigniter bir php freamworktür. Bir başka deyişle php kod çatısıdır. Codeigniter MVC(Model-View-Controller) yapısını kullanır. Bu da bize temiz, az ve düzenli kod yazmamızı sağlar. Codeigniter bünyesinde hazır kütüphaneler barındırır php ile uzun kodlamalar ile yapabileceğimiz işlemleri bu kütüphaneler sayesinde daha az kod ile kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi MVC yapısı ne demektir bundan bahsedelim;

Model: Veri tabanı işlemleri ile ilgili kodları yazdığımız bölümdür.

View: Sayfalarımızın bulunduğu bölümdür.

Controller: Model ile View arasında köprü görevi görerek, modelden hangi bilgiler çağrılacak, viewden hangi sayfalar yüklenecek bunları belirler.

Şimdi basit bir örnek yapalım. Aplication views klasörünün içine index.php isminde bir sayfa oluşturuyoruz ve aşağıdaki kodları yazıyoruz.

<?php
echo "Burası anasayfadır";
?>

Daha sonra aplication controller dosyamızın içine anasayfa.php isminde dosya oluşturuyoruz ve aşağıdaki kodları yazıyoruz.

<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 
class anasayfa extends CI_Controller 
{
	
		function __construct()  
		{
		parent::__construct();	//Yapıcı fonksiyonumuz.
    }	
	
    function index()
		 {
			$this->load->view('index'); //view klasöründeki index.php' yi yüklüyoruz.
			
		 }
}

Eğer localhostda çalışıyorsak tarayıcımıza http://localhost/codeigniter/index.php/anasayfa  yazarak Index.php controller dosyamızı çağırıyoruz (urldeki codeigniter localhosttaki codeigniter dizini, anasayfa controllerimizin ismi). anasayfa controllerin içindeki index() fonksiyonu controller çağrıldığında ilk çalışan fonksiyondur ve sayfada Burası anasayfadır yazısını görmemiz gerekir.Yorum Ekleyin
Faydalı Linkler