Ramazan Belyurt

B.T. Öğretmeni
Bursa/Türkiye
ramazanbelyurt@gmail.com
www.ramazanbelyurt.name.tr


ASP.NET Multiview Kontrolü

23.02.2016        Yazar:Ramazan BELYURT               Okunma:1787

Multiview kontrolü bir webform üzerinde birden fazla sayfa göstermek istediğimizde kullanabileceğimiz bir kontroldür. Multiview tek başına çalışmaz içine göstereceğimiz sayfa sayısı kadar view kontrolü eklememiz gerekir. Multiview içerisinde hangi viewin gösterileceğini multiviewin ActivViewIndex metoduyla belirliyoruz. Şimdi örneğimizde sayfamıza hangi viewin aktif olacağını belirleyeceğimiz bir dropdownlist, bir tane multiview ve multiview içerisine üç tane view ekliyoruz. Dropdownliste edit items bölümünden sayfa1,sayfa2, sayfa3 şeklinde üç tane eleman ekliyoruz seçtiğimiz sayfa multivewde aktif olacak.  Dropdownlistin enable Autopostback özelliğini aktif yapıyoruz.Bu özellik dropdownlistten seçim yapıldığı anda sayfanın post edilmesini ve kodların çalıştırılmasını sağlar.

Şimdi dropdownlist SelectedIndexChanged olayının içerisine aşağıdaki kodları yazıyoruz.

 protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      MultiView1.ActiveViewIndex = Convert.ToInt32(DropDownList1.SelectedItem.Value);
    }

Yukarıdaki kodlarda dropdownlistten seçilen elemanın value değerine göre multiviewdeki viewi aktif ediyoruz. Value değeri string bir ifade olduğu için Convert ile integer tipine dönüştürüyoruz. Dropdownlistte eklediğimiz elemanların value değerlerini sırasıyla 0,1,2 şeklinde girdik. Yani sayfa1'in value değeri "0" olarak girildi. Viewlerin indexleri sıfırdan başlar. Birinci view "0", ikinci view "1", üçüncü view "2" şeklinde dir. Böylece dropdowlistten seçtiğimiz elemana göre o view gösterilecektir.

 Yorum Ekleyin
Faydalı Linkler