Ramazan Belyurt

B.T. Öğretmeni
Bursa/Türkiye
ramazanbelyurt@gmail.com
www.ramazanbelyurt.name.tr


ASP.NET Validation Kontrolleri

28.02.2016        Yazar:Ramazan BELYURT               Okunma:1260

Asp.net ile bir form oluşturduğunuz zaman forma girilen veriler istediğiniz gibi girilmiş mi, boş bırakılmış mı gibi kontrolleri sağlamanız gerekir. Bu kontrol işlemlerini yapmak için bir çok kod yazmanız gerekir. Örneğin bir Textbox' a veri girilip girilmediğini if else yapıları ile kontrol edip sayfayı yeniden yükleyerek kullanıcıya uyarı mesajı vermeniz gerekir. Asp.net validation kontrolleri ile  bu işlemi daha kolay bir yoldan yapabilirsiniz.

Validation kontrolleri form etkinleştirildiğinde kendi kendine çalışarak veriler istenilen şekilde girilmiş mi diye kontrol ederek otomatik olarak çalışırlar. Farklı kontrol şekilleri için farklı validation kontrolleri vardır. Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım;

RequiredFieldValidator: Bu kontrol form elemanlarının boş bırakılıp bırakılmadığını kontrol eder. Her form nesnesi için ayrı ayrı bu kontrolden kullanılması gerekir. Bu kontrolün önemli olan bazı özellikleri vardır, bu özelliklere Properties penceresinden ulaşılabilir;

ControlToValidate: Bu özellik en önemli özelliktir. Bu özellik ile RequiredFieldValidator' ün hangi form elemanını kontrol edeceğini belirler.

ErrorMessage: Bu özellikte kullanıcı form elemanını boş bıraktığı zaman kullanıcıya verilecek olan uyarı mesajı buraya yazılır.

RangeValidator: Bu kontrol form elemanına girilen verinin uygun aralıkta olup olmadığını kontrol eder. Properties penceresinde MaximumValue ve MinimunValue değerleri ile form nesnesinin içerisine girilen verilerin hangi aralıkta olacağı belirlenir. ControlToValidate ve ErrorMessage özellikleri yukarıdaki açıklamalar ile aynıdır.

RegularExpressionValidator: Bu kontrol form elemanına verilerin istenilen biçimde girilip girilmediğini denetler. Bu kontrol daha çok E-mail bilgisinin doğru formatta girilip girilmediğini kontrol etmek için kullanılır. ControlToValidate, ErrorMessage özellikleri yukarıda açıklanan bilgiler ile aynıdır.

ValidationExpressionValidator: Bu özellik form elemanına verilerin hangi biçimde girileceğini belirlememizi sağlar. Bu özellik içerisinde e-mail kontrolü, internet adresi url kontrolü, posta kodu gibi bir çok ayar yapılabilir.

CompareValidator: Bu kontrol ile iki form elemanına girilen verilerin aynı olup olmadığı kontrol edilir.

ControlToCompare: Bu özellik ile form elemanının ilk elemanını belirler. ikinci eleman bu eleman baz alınarak kontrol sağlanır.

ControlToValidate: Bu seçenek ise ikinci form elemanını belirler. İlk elemanın içindeki veri ile karşılaştırma yapılır eğer eşitlik sağlanmaz ise kontrol aktif olur.

ValidationSummary: Bu kontrol form elemanlarını denetleyen validation kontrollerinin hepsini tek seferde göstermek için kullanılır. Yukarıda belittiğimiz kontrollerin display özellikleri none yapıldığı zaman bu kontrol otomatik olarak diğer kontrolleri alacaktır.Yorum Ekleyin
Faydalı Linkler