Ramazan Belyurt

B.T. Öğretmeni
Bursa/Türkiye
ramazanbelyurt@gmail.com
www.ramazanbelyurt.name.tr


ASP.NET Try Catch Blokları ve Hata Yakalama

02.03.2016        Yazar:Ramazan BELYURT               Okunma:1413

Bu anlatımda try-catch nedir? nasıl kullanılır? bundan bahsedelim. Try-catch ile hata yakalama işlemi yapılır. Hata yakalama ise programların verdiği uzun ve anlaması zor hataları gizleyip bizim belirlediğimiz hata mesajlarını kullanıcıya vermektir. Kodlarımızı try blokları içerisine yazıyoruz herhangi bir hata yoksa kodlarımız çalışıyor, eğer bir hata varsa catch bloğu devreye girerek burada belirlediğimiz hata mesajı kullanıcıya iletiliyor.  Şimdi bunula ilgili bir örnek yapalım. Sayfamıza iki textbox, bir buton, bir tane de label yerleştirelim. Örneğimizde girilen iki sayıyı toplatıp label de sonucu göstereceğiz.

Aşağıdaki kodları topla butonunun click olayının içerisine yazıyoruz. Kullanıcı sayısal değerler girdiğinde try bloğu çalışacaktır ve herhangi bir hata almadan toplama işlemi yapılacaktır. Eğer kullanıcı yanlışlıkla rakam yerine harf veya özel karakter girerse program hata verecektir. Kodlarımızı try içerisine yazdığımız için hatayı yakalamış olacağız ve catch içerisinde label da yazdığımız uyarı mesajı devreye girecektir. Böylece hatayı yakalamış olacağız. 

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int sayi1 = Convert.ToInt32(TextBox1.Text);
        int sayi2 = Convert.ToInt32(TextBox2.Text);

        int toplam = sayi1 + sayi2;

        Label1.Text = toplam.ToString();
      }
      catch (Exception)
      {

        Label1.Text = "Lütfen sayısal bir değer giriniz.";
      }
    }


Yorum Ekleyin
Faydalı Linkler