Ramazan Belyurt

B.T. Öğretmeni
Bursa/Türkiye
ramazanbelyurt@gmail.com
www.ramazanbelyurt.name.tr


Asp.Net Access Veritabanına Veri Ekleme-Silme-Güncelleme İşlemleri

06.04.2016        Yazar:Ramazan BELYURT               Okunma:11992

Asp.Net ile veritabanı işlemlerini yapmadan önce veritabanı bağlantısının yapılması gerekir. Asp.Net ile access veri tabanı bağlantısının nasıl yapıldığını buradaki makalemde ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şimdi veri tabanına veri eklemek için bir taneveritabanı ve veri tabanı tablomuzun olması gerekir . Veritabanını Microsoft Access programında data isminde oluşturuyoruz. İçerisine uyeler ismindeki aşağıdaki tabloyu ekliyoruz.Veritabanı dosyasını Solution penceresindeki App_Data klasörünün içine atıyoruz.

Veritabanı işlemlerinde Sql cümleleri yazmak için Asp.Net  OleDbCommand sınıfı kullanılır. Bu sınıf yazdığımız cümlelerin yaptığı işlemleri gerçekleştirir. Veritabanı işlemleri yaparken verileri direk textboxlardan almak yerine parametre tanımlayarak yapmak gerekir. Parametre tanımladığımız zaman veritabanı güvenliğini arttırmış oluruz.

1-Veri Ekleme:

veriekle.aspx isminde bir tane webform oluşturuyoruz ve aşağıdaki tasarımı yapıyoruz.

Yukarıda tasarımda Textboxların id özelliklerini sırasıyla txtAd, txtSoyad, txtPosta, txtParola ve Label kontrolünün id özelliğini lblSonuc olarak değiştiriyoruz. Veritabanı kodlarını yazabilmek için using System.Data.OleDb Namespace' sini ekliyoruz. Kaydet butonunun click olayının içerisine aşağıdaki kodları yazarak veriekleme işlemini yapıyoruz. Aşağıdaki cümlede values kelimesinden sonra parantez içinde yazdığımız ifadeler parametrelerdir ve bu parametreleri biz belirliyoruz. Daha sonra komut.Parameters.AddWithValue ile parametrelerin değerlerini textboxlardan alarak atamış oluyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.OleDb; //Vertabanı access namespace' i ekleniyor.

namespace WebApplication12
{
  public partial class veriekle : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath(@"App_Data\data.accdb")); //Veritabanı bağlantısı yapılıyor.
      baglan.Open();
      OleDbCommand komut =new OleDbCommand("insert into uyeler(adi,soyadi,e-mail,parola)values(isim,soyisim,eposta,sifre)",baglan);
      komut.Parameters.AddWithValue("isim",txtAd.Text); //parametre değerleri atanıyor.
      komut.Parameters.AddWithValue("soyisim",txtSoyad.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("eposta", txtPosta.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("sifre", txtParola.Text);
      komut.ExecuteNonQuery(); //komut nesnesi çalıştırılıyor.
      baglan.Close();
      lblSonuc.Text = "Kayıt işlemi gerçekleşti";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        lblSonuc.Text = "Bağlantı hatası oluştu"+hata.Message;//Hata mesajı yazdırılıyor.
      }
      
    }
  }
}

2-Veri Silme:

Veri silme işlemi için de yeni bir webform oluşturuyoruz ve ismini verisil.aspx olarak belirliyoruz. Webforma aşağıdaki tasarımı yapıyoruz.

Sil butonunun içerisine aşağıdaki kodları yazarak silme işlemini gerçekleştirelim. Silme işleminde hangi satırın silineceğini belirtmemiz gerekir. Aşağıdaki Sql cümlesinde where ifadesinden sonraki bölümde satırın isme göre silineceğini belirliyoruz. txtAd Textbox' ına girilen isme göre veri tabanından o satır silinecek.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.OleDb; //Veritabanı Access Namespace' i ekleniyor

namespace WebApplication12
{
  public partial class verisil : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath(@"App_Data\data.accdb"));
        baglan.Open();
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand("delete from uyeler where adi=isim", baglan);
        komut.Parameters.AddWithValue("isim", txtAd.Text);
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        lblSonuc.Text = "Sil işlemi gerçekleşti";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        lblSonuc.Text = "Bağlantı hatası oluştu" + hata.Message;
      }
    }
  }
}

3-Veri Güncelleme:

Veri Günceelemek için veriguncelle.aspx isminde webform oluşturuyoruz ve aşağıdaki tasarımı yapıyoruz.

Güncelle butonunun içerisine aşağıdaki kodları yazarak güncelleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Veri güncelleme işlemi için bir şartımızın olması gerekir. Güncelleyeceğimiz veriyi neye göre güncelleyeceğimizi belirtmemeiz gerekir. Sql cümlesinde set güncellenecek veriyi, where cümlesinden sonraki ifade hangi verinin güncelleneceğini belirler. txtAd TextBox'ına girilen isme göre txtYeniParola textbox' na girlen veri ile veri tabanındaki parola verisi güncellenecek.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.OleDb; //Veritabanı Access Namespace' i ekleniyor.

namespace WebApplication12
{
  public partial class guncelle : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath(@"App_Data\data.accdb"));
        baglan.Open();
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand("update uyeler set parola=sifre where adi=isim", baglan);
        komut.Parameters.AddWithValue("isim", txtAd.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("sifre",txtParola.Text);
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        lblSonuc.Text = "Parola güncellendi";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        lblSonuc.Text = "Bağlantı hatası oluştu" + hata.Message;
      }
    }
  }
}


Yorum Ekleyin
Metin bol
S.a hocam benim bir sorum var çok acil asp formunda veri silme ile ilgili geri donerseniz çok sevinirim
Admin
Evet sorun nedir?
Turkolog
Hocam çalışan tam bir örneği rarlayip paylaşabilir misiniz
Faydalı Linkler